Snöröjning och halkbekämpning

Vi sköter om snöröjning på uppdrag av kommuner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och alla andra som vill ha rent från snö. Utöver att ploga bort snön så sköter vi även halkbekämpning främst genom saltning eller sandning.
Plogning

Fördelarna med Värmlandsschakt

Har du önskemål om vad vi ska prioritera i snöröjningen, till exempel gång- och cykelbanor först, så löser vi naturligtvis det. Vi följer dina planer till punkt och pricka. Så när du vill lösa snöröjningen på ett snabbt, effektivt och professionellt sätt med hjälp av entreprenörer med lokal förankring är det läge att vi pratas vid. Första steget är att skriva ett avtal där vi definierar vårt samarbete i detalj. Inställelsetid, vem som kan kalla ut och bestämma om det ska plogas eller inte, vilka mängder sand ska läggas ut och mycket mer.
  • Stor maskinpark
  • Kort inställelsetid
  • Nära
  • Enkelt

Hur går det till?

När du jobbar med oss på Värmlandsschakt så har du bara en part att skriva avtal med, oavsett hur många olika privata entreprenörer som utför jobbet. Det underlättar jobbet och kommunikationen när det blir dags att ploga.

Naturligtvis underlättas även det administrativa arbetet som följer på snöröjningsarbetet. Även där har du bara en part som fakturerar och sköter pappersarbetet. Det uppskattar våra kunder.