Rätt maskin och fordon för rätt jobb

Facebook LinkedIn
Medlemmar Kundikon
Öppna Stäng

Tjänster

Vilken sorts maskin behöver du? En standardmaskin eller en specialutrustad maskin? Det spelar ingen roll, vi hjälper dig så du får den mest lämpliga och kostnadseffektiva maskinen. Den optimala lösningen, helt enkelt. Med rätt maskin går sen själva arbetet så mycket lättare.

Tjänster

Vilken sorts maskin behöver du? En standardmaskin eller en specialutrustad maskin? Det spelar ingen roll, vi hjälper dig så du får den mest lämpliga och kostnadseffektiva maskinen. Den optimala lösningen, helt enkelt. Med rätt maskin går sen själva arbetet så mycket lättare.

Tjänster

Bygg och anläggning

Vi planerar, gräver, lastar, transporterar, spränger och krossar. Med vår kunniga personal, moderna maskiner och fordon klarar vi av alla typer av anläggningsarbeten.

Läs mer

Bygg och anläggning

Vi planerar, gräver, lastar, transporterar, spränger och krossar. Med vår kunniga personal, moderna maskiner och fordon klarar vi av alla typer av anläggningsarbeten.

Läs mer

Bygg och anläggning

Industri

Vi har mycket god kunskap och lång erfarenhet när det gäller entreprenadarbeten för skogs- och stålindustrin. Det kan till exempel vara metallåtervinning för stålindustrin, transporter av färdiga stålämnen, skrottransporter och hantering av restprodukter från skogsindustrin.

Industri

Vi har mycket god kunskap och lång erfarenhet när det gäller entreprenadarbeten för skogs- och stålindustrin. Det kan till exempel vara metallåtervinning för stålindustrin, transporter av färdiga stålämnen, skrottransporter och hantering av restprodukter från skogsindustrin.

Industri

Miljö och renhållning

Med kunskap, stora resurser och god kompetens i miljöfrågor håller vi rent i naturen, i stadsmiljön och på industrier. Som exempel kan vi nämna återvinningsstationer, metallåtervinning och sortering av avfall.

Miljö och renhållning

Med kunskap, stora resurser och god kompetens i miljöfrågor håller vi rent i naturen, i stadsmiljön och på industrier. Som exempel kan vi nämna återvinningsstationer, metallåtervinning och sortering av avfall.

Miljö och renhållning

Gator och parker

Våra resurser täcker alla typer av tjänster för gator, parker och andra större ytor både inom den offentliga och privata sektorn. Vi fixar bland annat plogning, sopning, sandning och gräsklippning.

Gator och parker

Våra resurser täcker alla typer av tjänster för gator, parker och andra större ytor både inom den offentliga och privata sektorn. Vi fixar bland annat plogning, sopning, sandning och gräsklippning.

Gator och park

Rivning och återvinning

Med kompetens och erfarenhet i bland annat miljöhantering ser vi till att rivningen och saneringen utförs på ett korrekt och riskfritt sätt såsom demolering av hela byggkonstruktioner samt in- och utvändiga rivningar inom alla arbetsområden.

Rivning och återvinning

Med kompetens och erfarenhet i bland annat miljöhantering ser vi till att rivningen och saneringen utförs på ett korrekt och riskfritt sätt såsom demolering av hela byggkonstruktioner samt in- och utvändiga rivningar inom alla arbetsområden.

Rivning

Snöröjning och halkbekämpning

Vi snöröjer och halkbekämpar i ett antal driftområden, kommuner och bostadsrättsföreningar. Våra lastbilar, lastmaskiner och traktorer håller vägar och parkeringsplatser fria från snö, is och halka. Vi plogar, sandar, saltar och forslar bort snö. När våren sen äntligen kommer har vi även utrustning för att sopa bort sanden.

Snöröjning och halkbekämpning

Vi snöröjer och halkbekämpar i ett antal driftområden, kommuner och bostadsrättsföreningar. Våra lastbilar, lastmaskiner och traktorer håller vägar och parkeringsplatser fria från snö, is och halka. Vi plogar, sandar, saltar och forslar bort snö. När våren sen äntligen kommer har vi även utrustning för att sopa bort sanden.

Snö och halkbekämpning