Skogs- och stålindustri

Med Värmland som arbetsområde är det naturligt att vi kommit i kontakt med stål- och skogsindustrin. Vi utför alla typer av transporter för industri, både när det kommer till transport av restprodukter, skrot och nytt material. Under åren har vi skaffat oss god kunskap och lång erfarenhet av hur branschen fungerar och vilka krav det ställer på oss som entreprenadföretag.
Skogs- och stålindustri

Skogsindustri

Hantering av restprodukter

Det är lätt att tänka att skogsindustrin bara handlar om att ta till vara på alla delar av ett träd, det gör vi – men det handlar om mer än så. För att vi ska kunna hushålla med jordens resurser krävs att industrin även återvinner papper och kartong. Det är där vi kommer in med både anpassade transportlösningar, maskiner och know-how.

Egna stationer

Precis som med metallskrot ser vi till att sortera upp massorna som ska återvinnas, transportera till rätt plats – och om vi kan återvinna det i någon av våra egna återvinningsstationer. För oss handlar det om att underlätta för dig som kund och uppdragsgivare – vi ska vara ett enkelt och smart val med helhetslösningar för alla typer av projekt.

Stålindustri

Metallåtervinning

Att arbeta hållbart och långsiktigt är en naturlig del av vår vardag. Vårt mål är att allt som kan återvinnas från vårt arbete ska återvinnas. Vi ser därför till att på plats sortera vad vi kan återvinna i våra egna återvinningsstationer och vad som behöver transporteras någon annanstans. Vårt stora nätverk av företag och medlemmar sträcker sig över hela Värmland och kan därför åta sig alla typer av uppdrag överallt.

Transporter

En stort del av vårt arbete mot industrisektorn är kring transporter. Med ett stort antal fordon och av varierande typ och storlek kan vi erbjuda transporter av alla dess slag.

Vi kan bland annat vara behjälpliga med

  • Avfallstransporter
  • Materialtransporter
  • Transport av färdiga stålämnen