Gator och parker

Våra resurser spänner över alla olika fält för gator, parker och andra större offentliga och privata ytor. Vi tillhandahåller bland annat plogning, sandning, sopning och gräsklippning.

Gatusopning

Sopning

Våren närmar sig, snön smälter och gruset kommer fram. Lika självklart som det är för oss på Värmlandsschakt att lägga ut det under vinter är att sopa upp det. Oavsett om det kommer från oss eller någon annan har vi material, maskiner och personal som tar hand om dina trottoarer, vägar och parkeringsplatser. Självklart med ett återvinningsansvar inför nästa vinter.

Sandning/Halkbekämpning

Utöver att vi sköter snöröjningen ser vi även till att sandning, saltning och annan form av halkbekämpning görs och följs upp. Hur och vart bestämmer du, vår stora maskin- och fordonspark står till ditt förfogande.

Plogning

Vi sköter alla former av snöröjning och plogning efter dina önskemål. Vill du att vi ska ta cykel- och gångvägar först så löser vi naturligtvis det. Vi följer dina planer till punkt och pricka. Vi på Värmlandsschakt och våra medlemsföretag sköter snöröjning på uppdrag av kommuner, fastighetsskötare, bostadsrättsföreningar, företag och alla andra som behöver hjälp.

Gräsklippning

Precis som med vår snöröjning kan vi åta oss uppdrag från privatpersoner, kommuner, företag, bostadsrättsföreningar och allt däremellan när det kommer till gräsklippning och grästrimning.