Rätt maskin och fordon för rätt jobb

Facebook LinkedIn
Medlemmar Kundikon
Öppna Stäng

Kvalitet & miljö

Våra insatser ska alltid styras av vad som är ekonomiskt rimligt, säkerhetsmässigt lämpligt, tekniskt möjligt och motiverat ur miljösynpunkt. Allt sammanvägt på ett så smart sätt som möjligt.
I Värmlandsschakt arbetar vi aktivt för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet och våra system ur kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Vi ska alltid uppfylla de lagkrav och andra krav som berör verksamheten, och se till att personal och medlemmar genom kontinuerlig information och utbildning har kompetens för att aktivt delta i att utveckla våra tjänster.

Kvalitet & miljö

Våra insatser ska alltid styras av vad som är ekonomiskt rimligt, säkerhetsmässigt lämpligt, tekniskt möjligt och motiverat ur miljösynpunkt. Allt sammanvägt på ett så smart sätt som möjligt.
I Värmlandsschakt arbetar vi aktivt för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet och våra system ur kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Vi ska alltid uppfylla de lagkrav och andra krav som berör verksamheten, och se till att personal och medlemmar genom kontinuerlig information och utbildning har kompetens för att aktivt delta i att utveckla våra tjänster.

Kvalitet och miljö

Miljö

Vi ska minimera miljöbelastningen utifrån givna förutsättningar, och vi ska prioritera bästa möjliga miljöklass vid investeringar. Vi försöker också hela tiden ha ett kretsloppstänkande.

Miljö

Vi ska minimera miljöbelastningen utifrån givna förutsättningar, och vi ska prioritera bästa möjliga miljöklass vid investeringar. Vi försöker också hela tiden ha ett kretsloppstänkande.

Miljö

Kvalitet

Att leverera rätt kvalitet och information är något som vi prioriterar högt, och vi vill ha långa och varaktiga relationer med våra kunder. Alla handlingar som finns tillgängliga för kunden ska vara korrekta och uppfylla kundens behov. Våra medlemmar är vår viktigaste resurs och förarens kompetens och sätt att bemöta kunderna är särskilt viktig.

Kvalitet

Att leverera rätt kvalitet och information är något som vi prioriterar högt, och vi vill ha långa och varaktiga relationer med våra kunder. Alla handlingar som finns tillgängliga för kunden ska vara korrekta och uppfylla kundens behov. Våra medlemmar är vår viktigaste resurs och förarens kompetens och sätt att bemöta kunderna är särskilt viktig.

Kvalitet

Trafiksäkerhet

Vi ska hålla hastighetsgränserna, köra miljövänligt (ecodriving) samt anpassa hastigheten till väglaget. Säkerhetsbälte ska alltid användas, och vi är självklart nyktra och drogfria när vi kör. Våra fordon är utrustade med säkerhetsutrustning, och vi utför kontinuerliga trafiksäkerhetskontroller på våra fordon och maskiner.

Trafiksäkerhet

Vi ska hålla hastighetsgränserna, köra miljövänligt (ecodriving) samt anpassa hastigheten till väglaget. Säkerhetsbälte ska alltid användas, och vi är självklart nyktra och drogfria när vi kör. Våra fordon är utrustade med säkerhetsutrustning, och vi utför kontinuerliga trafiksäkerhetskontroller på våra fordon och maskiner.

Trafiksäkerhet

Arbetsmiljö

Det är viktigt att våra medarbetare trivs på arbetsplatsen, och det är något vi ständigt arbetar aktivt med. Även våra olika formar av skadeförebyggande åtgärder är naturligtvis minst lika viktiga.

Arbetsmiljö

Det är viktigt att våra medarbetare trivs på arbetsplatsen, och det är något vi ständigt arbetar aktivt med. Även våra olika formar av skadeförebyggande åtgärder är naturligtvis minst lika viktiga.

Arbetsmiljö

Certifiering

Värmlandsschakt ek. för. är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Certifiering

Värmlandsschakt ek. för. är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

ISO