Rätt maskin och fordon för rätt jobb

Facebook LinkedIn
Medlemmar Kundikon
Öppna Stäng

Karlstad

Värmlandsschakt ek. för.
Säterivägen 3
653 41 Karlstad

Telefon: 054-10 20 30
Org.nr: 773200-3079
Pg: 87 96 02-1
Bg: 883-6371
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE81 9500 0099 6042 4628 5201

Arvika

Värmlandsschakt ek. för.
Åkaregatan 14, 671 33 Arvika
Telefon: 0570-162 50

Org.nr: 773200-3079
Pg: 87 96 02-1
Bg: 883-6371
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE81 9500 0099 6042 4628 5201

Hagfors

Besöksadress: Hedvägen 1A 683 33 Hagfors
Telefon: 0563-140 55
Fax: 0563-130 93

Org.nr: 773200-3079
Pg: 87 96 02-1
Bg: 883-6371
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE81 9500 0099 6042 4628 5201