Betalningsinformation

Org.nr 773200-3079
Postgiro 87 96 02-1
Bankgiro 883-6371
BIC/SWIFT NDEASESS
IBAN SE81 9500 0099 6042 4628 5201

Karlstad

Värmlandsschakt ek. för.
Säterivägen 3
653 41 Karlstad

054 – 10 20 30

Visa kontaktpersoner

Arvika

Värmlandsschakt ek. för.
Åkaregatan 14, 671 33 Arvika

0570 – 162 50

Visa kontaktpersoner

Hagfors

Värmlandsschakt ek. för.
Hedvägen 1A, 683 33 Hagfors

0563-140 55

Visa kontaktpersoner

Carola Sivebro

Carola Sivebro

Carola Sivebro

Carola Sivebro

Styrelsemedlemmar

Per-Eric Fernlöf

Styrelseordförande

Henrik Karlsson

Nor-schakt AB
Ordinarie ledamot

Sören Haglund

Emtbjörks AB
Oridinarie ledamot

Mikael Albinsson

Albinssons Grävtjänst AB
Ordinarie ledamot

Niclas Rogne

Rogne Entreprenad
Ordinarie ledamot

Per Hesselius

Hesselius Entreprenad AB
Ordinarie ledamot

Torbjörn Larsson

Larssons Åkeri i Molkom AB
Ordinarie ledamot

Jörgen Olsson

Kiltec Entreprenad
Ordinarie ledamot