Rätt maskin och fordon för rätt jobb

Facebook LinkedIn
Medlemmar Kundikon
Öppna Stäng

Om oss

140 företag i samverkan.
Din kompletta leverantör när det gäller entreprenad, maskin, transport och anläggning.

Om oss

140 företag i samverkan.
Din kompletta leverantör när det gäller entreprenad, maskin, transport och anläggning.

Om oss

Moderbolag

Värmlandsschakt ek. för.

Vi är moderbolaget i en koncern med 140 fristående företag i samverkan med Värmland som hemmamarknad, vilket gör oss starkt engagerade i Värmlands utveckling och framtid.

Med våra 450 medarbetare erbjuder vi kompletta, kostnadseffektiva och kundanpassade lösningar till allt från enmansföretag till stora koncerner. Med över 50 års erfarenhet kan du lita på att vi klarar av uppdrag av alla sorter och storlekar.

Värmlandsschakt ek. för. är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Moderbolag

Värmlandsschakt ek. för.

Vi är moderbolaget i en koncern med 140 fristående företag i samverkan med Värmland som hemmamarknad, vilket gör oss starkt engagerade i Värmlands utveckling och framtid.

Med våra 450 medarbetare erbjuder vi kompletta, kostnadseffektiva och kundanpassade lösningar till allt från enmansföretag till stora koncerner. Med över 50 års erfarenhet kan du lita på att vi klarar av uppdrag av alla sorter och storlekar.

Värmlandsschakt ek. för. är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Maskiner

Dotterbolag

Grusbolaget i Karlstad AB

Grusbolaget äger och driver täkten i Hynboholm som har en komplett verksamhet för utvinning av både bergkross och naturgrus.

Grus & Makadam i Karlstad AB

Grus & Makadam bildades främst för att söka nya täkttillstånd.

Dotterbolag

Grusbolaget i Karlstad AB

Grusbolaget äger och driver täkten i Hynboholm som har en komplett verksamhet för utvinning av både bergkross och naturgrus.

Grus & Makadam i Karlstad AB

Grus & Makadam bildades främst för att söka nya täkttillstånd.

Om oss