100 företag i samverkan...

Vi är 100 företag som tillsammans bildar Värmlandsschakt. Vi är övertygade om att den här typen av samverkan är nyckeln för att våra kunder ska få den bästa servicen, de smidigaste lösningarna och den snabbaste vägen från projektstarten till målet. Tack vare våra 100 medlemsföretag kan vi därför stolt säga att vi löser de uppdrag du har inom entreprenad, maskin, transport och anläggning.

100 företag i samverkan...

Vi är 100 företag som tillsammans bildar Värmlandsschakt. Vi är övertygade om att den här typen av samverkan är nyckeln för att våra kunder ska få den bästa servicen, de smidigaste lösningarna och den snabbaste vägen från projektstarten till målet. Tack vare våra 100 medlemsföretag kan vi därför stolt säga att vi löser de uppdrag du har inom entreprenad, maskin, transport och anläggning. 

...sedan 1959

Värmlandsschakt grundades som en ekonomisk förening 1959, och har sedan dess utvecklats kontinuerligt till att idag omfatta det stora antalet medlemsföretag. Vi har under alla år stått för kvalitet och helhetsansvar och vår verksamhet vilar på en solid grund av kompetens runt om i hela Värmland. Även om bolaget passerat 60-årsstrecket, fortsätter vi utvecklas i takt med tidens nya krav på entreprenadarbeten.

Vi är 100 företag i ett tätt och nära samarbete, alla med Värmland som hemmamarknad. Det gör att vi känner ett extra starkt ansvar och stor delaktighet i Värmlands fortsatta utveckling och framtid.

Tack vare våra 450 resurser kan vi erbjuda kompletta, kostnadseffektiva lösningar, helt anpassade efter våra kunders förutsättningar. Oavsett om det är enmansföretag eller stora koncerner. Med över 60 års erfarenhet kan du lita på att vi klarar av uppdrag av alla sorter och storlekar. 

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 och våra godstransporter är hållbarhetscertifierade enligt Fair Transport.

Maskiner
Lastar grus

Våra egna företag

Inom Värmlandsschakt finns, förutom våra medlemsföretag, två dotterbolag Grusbolaget i Karlstad AB och Grus & Makadam.

Bolagen sysslar främst med verksamhet inom täkter samt utvinning av sten och naturgrus.