Miljö och renhållning

Vi tar ett helhetsansvar i vårt arbete. För oss innebär det att vi tar hand om de arbeten vi tar oss för från start till mål – oavsett om det handlar om att spränga för ett anläggningsarbete, rivning eller metallåtervinning. Att återvinna är en del av vår process. Vi har arbetat med återvinning under en lång tid och har både resurser och kompetens för att tackla dina problem.

Miljö och renhållning

Vi kan hjälpa dig med

  • Återvinning på både egna och offentliga stationer
  • Avfallssortering för att underlätta återvinningen, utförd på plats om möjlighet finns
  • Metallåtervinning, vi ser till att logistik, transport och sortering fungerar

Återvinningsstationer

En av våra resurser är att vi har egna återvinningsstationer i bland annat Hagfors. Givetvis ser vi till att förbrukat material tas om hand oavsett vart i Värmland arbetet utförs – men att ha en egen station gör att vi kan säkerställa att det som kan återvinnas faktiskt kommer till användning.

 

Avfallssortering

Oavsett om det handlar om att sortera ut rivningsmassor, metallskrot, andra industriprodukter eller något helt annat ser vi till att det görs. När det sedan är klart har vi transportsätt för att ta med avfallet till lämpliga återvinningsstationer.

Metallåtervinning

Fördelen med många metall-, järn- och stålprodukter är att materialet kan användas igen och igen – bara det återvinns på rätt sätt. För att det ska tas om hand, återvinnas och återanvändas ser vi till att transport, sortering och återvinning sker på rätt sätt.