Nyheter

Aktuella händelser och viktig information från Värmlandsschakt. Har du missat något? Kolla i arkivet.
Alla nyheter

5 november, 2020

Värmlandsschakt är Fair Transport

Värmlandsschakt är certifierade enligt Sveriges åkeriföretagares certifiering ”Fair transport” det innebär som beskrivs på deras hemsida: Köper du en Fair Transport köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Genom Fair transport vill Sveriges Åkeriföretag visa att vi tar arbetet med hållbara transporter på största allvar. Läs gärna mer på www.fairtransport.se