Nyheter

Aktuella händelser och viktig information från Värmlandsschakt. Har du missat något? Kolla i arkivet.
Alla nyheter

15 maj, 2019

Värmlandsschakt 60 år

1959 grundades Värmlandsschakt ekonomisk förening! Syftet var att hjälpa medlemmar att sälja deras produkter, tjänster och hjälpa med administrativa arbetsuppgifter samt skapa en stark ekonomisk stabilitet för medlemmarna som var/är anslutna till Värmlandsschakt. Detta har visat sig mycket lyckosamt, vilket har bidragit till att Värmlandsschakt är en av de största aktörerna inom anläggningsbranschen i Värmland idag. Merparten av regelverken och stadgarna finns än i dag. Detta tack vare våra fantastiska medlemmar och kunder, så har denna resa varit möjlig. Vi vill tacka våra medlemmar, kunder och andra som jobbat i Värmlandsschakts närhet och spänner bågen framåt mot nya mål och möjligheter.